Palvelut

3D laserkeilaus
Erilaisten kohteiden kuten esimerkiksi rakennusten, laivojen, louhosten, metsien, siltojen ja tunneleiden laserkeilaus ja pistepilven laadinta.

3D tietomallinnus
Pistepilven mallinnus, jonka tuloksena valmistuu tietomalli, BIM-malli tai 3D-malli, joka antaa kohteesta tai rakennuksesta 3D-kuvan.

Kiinteistömittaukset
Olemassa olevien, valmiiksi rakennettujen toimistorakennuksien, tehtaiden, asuntojen ja varastorakennuksien mittaukset ja mittaustiedon käsittely asiakkaalle sopivalla tavalla.

UAV-lentopalvelut
UAV-mittaus on nopea tapa isoja alueita koskevan tiedon keräykseen. UAV-mittaus louhoksissa, rakennuskohteissa ja teillä tilavuuslaskelmaan tai suunnitteluun.

Suunnitelumittaukset
Suunnittelumittauksia tehdään laadukkaan ja ajantasaisen lähtötiedon hankkimiseksi.

Rakennusmittaus
Pal­ve­lem­me am­mat­ti­tai­toi­ses­ti kai­ken­tyyp­pi­sissä ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vissä mit­tauk­sis­sa.