3D-laserkeilaus

Laserkeilaus on mittaustapa, jolla kohteesta saadaan lasersäteiden avulla kolmiulotteista tietoa kohteeseen koskematta. Laserkeilauksella voidaan muodostaa ympäristöstä pistepilvi, jossa jokaisella pisteellä on x-, y- ja z-koordinaatti. Pistepilvissä voi olla kymmeniä miljoonia pisteitä. Keilaus sopii tarkan mittatiedon hankkimiseen esim. rakennuksista, teollisuusrakenteista, silloista tai maakerroksista.

Perinteisesti laserkeilausta on käytetty teollisuuslaitosten korjaussuunnittelussa, maaston kartoituksessa ja rakennusmittauksissa. Keilainta voidaan hyödyntää myöskin esimerkiksi puuston kartoituksessa, arkeologiassa sekä tielinjojen, tunneleiden ja siltojen mittauksissa. Lopputuotteena asiakas saa toivomuksen mukaan pistepilven, johon on liitetty valokuvat kohteesta, mallinnettun mallin, cad-kuvan yms.

Laserskannausprosessi:

  • Asiakas jättää meille lähtötehtävän;
  • Tarkastelemme laserskannaustöiden määrän ja määrittelemme tarkkuusvaatimukset;
  • Teemme tarjouksen;
  • Asiakas vahvistaa tilauksen;
  • Sovimmekohteen mittausajat;
  • Suoritamme laserskannauksen laserskannerilla;
  • Suoritamme pistepilven käsittelyn toimistossa;
  • Toimitamme asiakkaalle viimeisen pistepilven valmiina jatkotoimenpiteitä varten.

Pistepilven lisäksi voimme tarjota asiakkaalle myös pistepilven prosessointa. Meiltä voi tilata  2d-piirustuksen tai 3D-mallin.