3D tietomallinnus

Tietomalli, tietomallinnus, bim

Mittaus24 tarjoaa erilaisten mittaustöiden lisäksi myös 3D-mallinnusta ja rakennusten BIM-mallien/tietomallien laatimista.

Tarjoamme:

 • Tietomallia laserkeilauksen yhteydessä valmistuneesta pistepilvestä
 • Tietomallia olemassa olevista vanhoista piirustuksista
 • Tietomallia rakennussuunnitelman laatimiseksi
 • Tietomallia/toteutusmallia rakennustöiden aikana rakennussuunnitelmaan vertailemisen tarkoituksessa
 • Tietomallia kiinteistöhallintaan

Tietomallinnus on prosessi, jonka yhteydessä luodaan suunnitellusta rakennuksesta tarkka ja perusteellista rakennustietoa sisältävä digitaalinen malli (tavallisesti IFC, .e57, .rvt), joka helpottaa oleellisesti suunnittelun, rakennustöiden johtamisen ja kiinteistöhallinnan prosesseja.

Tietomallin käytön tavoitteena on tarjota tilaajille rakennuksesta kattavampi yleiskuva ja tehostaa yhteistyötä eri osapuolien välillä kaavoituksen tai suunnittelutöiden yhteydessä. Nykyaikainen ratkaisu antaa entisestä paremman kuvitelman olemassa olevasta rakennuksesta ja sen tilavuudesta, mahdollisuuden tarkastaa suunnitteluratkaisuja ristiriitaisuuksien suhteen, laskea suunnitelmasta johtuvien rakennustöiden määriä ja tuottaa suunnitelman 3D-malleja. Lisäksi on rakennuksen simulaatioiden avulla mahdollista paremmin arvioida suunnitellun rakennuksen tulevaa energiantarvetta ja hallintokustannuksia sekä käyttömukavuutta.

BIM-prosessin edellytyksenä on yhteistyö ja tavoitteena toimiva ja nopea tietojen vaihto. Menestyksellisen BIM tehokkuus on sitä suurempi mitä aikaisemmassa suunnittelun vaiheessa päätetään BIM käyttö. BIM prosessin etuna rakennuksen Tilaajalle on parempi yleiskatsaus rakennussuunnitelmasta, tarkka tieto rakennusmääristä ja budjetista ja varmuus siitä, että kaikkia resursseja käytetään tehokkaasti. BIM merkitsee rakentajalle tehokkaampaa prosessien suunnittelua ja rakennuksen omistajalle parempaa tuottavuutta.

Suunnitteluvaiheessa

Suunnitteluvaiheessa 3D ympäristö antaa suunnitelmasta kokonaisen yleiskatsauksen ja hyvän mahdollisuuden oleellisten ongelmien ratkaisemiseksi ennen rakennustöiden aloitusta.

 • Olemassa olevan rakennuksen lähtötilanteen mallinnus ja siitä tietomallin tuottaminen
 • 3D-mallinnukseen
 • Rakennuksen tilavuuslaskelmiin

Rakennusvaiheessa

 • Rakennusprosessin aikana antavat visuaaliset materiaalit projektitiimille paremman ymmärryksen kohteen erityispiirteestä ja sekä tilaajalle että aliurakoijille mahdollisuuden lopputuloksen tehokkaampaan esittelyyn.
 • Malliin tallennetun tiedon perusteella on tilaajalla rakennuksen käytön aikana mahdollisuus hakea tarvittavat laitteen tai materiaalin huoltoa ja tuotteen toimittajaa koskevat tiedot.
  BIM tekee sekä rakennuksen että suunnittelun prosessista läpinäkyvämmän, vähentää sillä tilaajan riskejä ja takaa kuluttajalle laadukkamman lopputuloksen.