Kiinteistömittaukset

Mittauskohteitamme ovat erityyppiset ja monimuotoiset tilat ja suuren mittakaavan kohteet kuten asuin- ja liikekiinteistöt, tehtaat, tilakokonaisuudet ja laitokset. Mittauksista saadaan runsaasti tarkkoja tietoja projektin erilaisia dokumentteja varten. Tiedot esitetään ja toimitetaan 3D-malleina tai 2D-taso- tai poikkileikkauspiirustuksina.

Tarkedokumentit

Muutos-, korjaus-, suunnittelu- ja hallintaprojekteista ym. on saatava tarkat, täydelliset ja ajantasaiset dokumentit myöhempiä käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteitä varten. Laadimme rakenteista CAD-tarkepiirustukset, jotka sisältävät kaikkien järjestelmään kuuluvien komponenttien mitta- ja sijaintitiedot. Asiakas saa siis kustakin kohteesta kaikki tarvittavat ja vaadittavat dokumentit. Tarkepiirustuksia voidaan laatia kohteen kokonaismittauksen yhteydessä tai osamittauksena olemassa olevien piirustusten täydentämiseksi.

Rakennuksen tietomalli

Mallintajamme laativat 3D-malleja, jotka vastaavat standardeja ja toivomianne yksityiskohtia. Luomme mallit Archicad- ja Revit-ohjelmilla. Kokeneiden arkkitehtiemme luomat mallit ovat valmiita jatkosuunnitteluun ja vastaavat rakennusarkkitehtien vaatimuksia.