3D laserkeilaus

Tietomallinnus, tietomalli, bim malli, 3d mallinnus, 3d piirustus

Tarjoamme BIM-mallin lähtötilanteen mallinnuksen kokonaispalvelua. Meidän palveluista voi valita laserkeilauksen tai 3D-mallinnuksen. Lisäksi voi tilata vain pistepilven, mutta asiakkaiden palautteen perusteella voimme vakuuttaa, että pystymme laatimaan myös korrektin 3D-mallin.

Laserkeilaus

Laserkeilaus on eniten käytetty teknologinen ratkaisu 3D-visualisointien tai todellisen maailman kuvien toteuttamiseen. Tiedon keräyksen tai mittaukset laserkeilauksen menetelmää käyttäen voi suorittaa suunnitteluvaiheessa, ennen rakennustöiden aloittamista tai rakennustöiden päättämisen jälkeen ja tietysti myös rakennustoiminnan aikana.

Laserkeilauksen menetelmää käyttäen voi lyhyessä ajassa kerätä erittäin suuret tietomäärät, jota voi käsitellä sopivassa muodossa ja määrässä. Laserskanneri on hyvin tarkka teknologinen laite, jolla laserkeilauksen suorittaja voi kerätä laitteen toiminnan aikana miljoonia pisteitä jokaisessa sekunnissa, eli yksinkertaisemmin sanottuna tehdään laserskannerin toiminta-alueella miljoonaa mittausta jokaisessa sekunnissa. Mittaustöiden tuloksena luodaan mitattavasta kohteesta 3D-pistepilvi, jota voi käyttää lähes kaikkien siihen sisältyvien kohteiden 3D-mallinnukseen tai 2D-piirustukseen.

Laserkeilaus, joka on tänään vielä ihan uusi mittauksessa käytettävä teknologia, tulee aina laajemmin tunnetuksi ja pistepilvestä tulee yhä enemmän jokapäiväinen työväline. Toisaalta tekevät laitteiden valmistajat kovaa työtä siihen, että laserskannerit pystyisivät laatimaan aina korkealaatuisempia pistepilviä lyhemmässä ajassa ja toisaalta se on haaste ohjelmistokehittäjille, joiden on saatava tiedot pistepilvestä automaattisesti ja vähennettävä sillä tavalla työvoimakustannuksia.
Perusteelliset ja luotettavat tiedot ovat rakennusalalla oikeden päätösten tekemisen näkökannalta korvaamattomia. 3D-mallinnus antaa arvokkaat tiedot, joita voivat käyttää suunnitteluvaiheessa arkkitehdit, rakennusvaiheessa työpiirustusten tekijät ja kiinteistönhallinnassa rakennuksen käyttäjät.

Laserkeilauksen yhteydessä valmistuvat tuotteet:

  • Pistepilvi – ensisijainen ja laserkeilauksen yhteydessä kaikkein nopeammin toimitettava tuote. Pistepilvi on yksittäisten yhteistä osaa sisältävien, toisiinsa liittyvien ja ylimääräisestä tiedosta puhdistettujen mittauskohteiden pistepilvien kokonaisuus. Pistepilveä käytetään mittaustiedon hankkimiseen, tilanteen määrittelyyn, arkistointiin, tietojenkäsittelyyn ja tilavuuslaskelmiin.
  • BIM-malli, 3D-malli – meidän asiakkaiden eniten tilattu tuote rakennuksen 2D-piirustusten lisäksi on rakennuksen 3D-malli, rakennuksen toteutusmalli tai rakennuksen perusmalli. Nimet ovat erilaisia, sisältö on sama. Rakennuksen 3D- malli on olemassa olevan rakennuksen 3D-malli, joka saattaa olla tarpeellinen arkkitehdille suunnittelun perusmallina tai kiinteistönhallinnassa hallintaohjelmaan yhdistämiseen.
  • 2D-piirustukset – pistepilvi on erinomainen työväline 2D-piirustusten tekemiseen. Pistepilvessä on runsaasti tietoa. Lähtötehtävästä riippuen voi esimerkiksi tehdä rakennuksen arkkitehtipiirustukset, pääpiirustukset, yhden tärkeän tai ainutlaatuisen detaljin piirustukset tai muun tarvittavan 2D-piirustuksen.

Laserkeilaus antaa lisäksi mahdollisuuden tiedon keräykseen etäältä. Mittaus vaikeasti päästävissä paikoissa on laserkeilauksen ansiosta turvallinen ja kosketusvapaa. Meidän käytettävillä laserskannereilla voi suorittaa mittauksia jopa 360 metrin etäisyydeltä.