Rakennusmittaukset

Suoritamme am­mat­ti­tai­toi­ses­ti kaikki ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vät mit­tauk­set. Olem­me eri­kois­tu­neet mm. vaa­ti­viin mer­kintä- ja asen­nus­mit­tauk­siin ra­ken­nus- ja maa­ra­ken­nus­työmail­la sekä sil­ta­mit­tauk­siin.

  • Maa- ja vesirakentamisen mittaustyöt
  • Siltamittaukset
  • Talonrakentamisen mittaustyöt
  • Betonirakentamisen mittaustyöt
  • Kallio- ja tunnelilouhinnan mittaukset
  • Teollisuusmittaukset