Suunnittelumittaukset

Suunnittelumittauksia tehdään laadukkaan ja ajantasaisen lähtötiedon hankkimiseksi. Tietosisällöltään tarkat ja luotettavat maastotiedot ovat kustannustehokkaan suunnittelun edllytyksenä. Keräämme tietoa nykyaikaisilla ja kustannustehokkailla mittausmenetelmillä maalla, vedessä ja ilmassa.

• Topografinen mittaaminen
• Maastomallit
• Pohjakartat
• 3D-mallinnukset
• Vesi-, viemäri- ja kaapelikartoitukset