UAV-lentopalvelut

Droonimittaukset ovat nykyajan todellisuutta ja huomattava työkalu tietojen keräykseen.

Teknologian nopean kehityksen ansiosta on otettu käyttöön helpommat ja nopeammat mittausmenetelmät. Yritykset ovat tavallisesti kiinnostuneita mittausmenetelmistä, jolla voi saada riittävän tarkkoja tietoja mahdollisimman nopeasti ja pienillä kustannuksilla. Droonimittaus on nopea mittaustapa.

Droonimittauksen yhteydessä kerätyn tiedon käsittelyn tuloksena voimme tarjota:

  • Ortomosaiikkeja (.tif)(.jpg)(.png)
  • Georeferoituja ortokuvamosaiikkeja (.tif)
  • Georeferoituja korkeusmalleja (DSM, DEM) (.tif)
  • Georeferoituja TIN-korkeusmalleja (.obj)(.dwg)(.dgn)
  • KML-muotoisia malleja
  • Ortokuvamosaiikin perusteella värjättyjä pistepilviä

 

Tarkastus

Droonimittauksen tuloksena on verkossa katsottava 2D-ortokuva, joka on erittäin yksityiskohtainen ja antaa yleiskatsauksen kokonaisesta kohteesta. Nyt voi nopeasti mitata pituuksia, pinta-aloja, saada kohteesta yleiskatsauksen ja suunnittelun alustavan vertailun. Sen avulla hallitset tilanteen!

Lisäksi voi palata ajassa taaksepäin ja katsoa aikaisemmilla droonimittauksilla kerättyjä tietoja. Sillä tavalla voi tarkistaa kohteen historiaa ja nähdä kohteesta poistettuja tai kohteeseen lisääntyneitä esineitä. Kaikki tiedot ovat olemassa.

Menestyksen seuranta

Droonimittauksen tuloksena on verkossa katsottava 2D-ortokuva ja 3D-malli, joka on erittäin yksityiskohtainen ja antaa yleiskatsauksen kokonaisesta kohteesta.
Nyt voi nopeasti mitata pituuksia, pinta-aloja, saada kohteesta yleiskatsauksen ja suunnittelun alustavan vertailun. Sen avulla hallitset tilanteen ja saat yleiskatsauksen erilaisista tilavuuksista!

Lisäksi voi palata ajassa taaksepäin ja katsoa aikaisemmilla droonimittauksilla kerättyjä tietoja. Sillä tavalla voi tarkistaa kohteen historiaa ja nähdä kohteesta poistettuja tai kohteeseen lisääntyneitä esineitä. Kaikki tiedot ovat olemassa.

Droonimittauksen 3D-malli

Droonimittauksen 3D DEM-malli, josta näkyy yksityiskohtaisesti todellisen kohteen muoto ja asetus. Mallia voi käyttää sekä pienille yksityiskohdille että isoille alueille. Kyseessä on hyvin vanha menetelmä eli fotogrammetria. Droonien käyttöönotolla on fotogrametriakin nopeasti kehittynyt ja me käytämme siihen liittyviä uusia teknologioita. Sillä menetelmällä olemme pystyneet ratkaisemaan useampia monimutkaisia ja isoja tehtäviä paljon nopeammin ja tehokkaammin ja lisäksi ovat tulokset paremmin ymmärrettäviä. Droonimittauksen ymmärtämiseen ei tarvitse lukea piirustusta, kaikki näkyy ja on helposti ymmärrettävä. Meidän mallit ovat georeferoituja ja meidän laadituista malleista voi tehdä tilavuuslaskelmia, laatia asemakaavoja, seurata tilanteita jne. OIemme laatineet malleja jo 2 vuotta ja meillä on runsaasti kokemuksia tarvittavan tuloksen aikaansaamiseen. Meillä on koulutettu ja kokenut tiimi, tarvittavat lentoluvat ja koulutetut droonilentäjät. Me tiedämme, mitä droonilla on mahdollista tehdä ja osaamme kysyä asiakkaalta oikeita kysymyksiä!